Testowy artykuł zawierający przykładowe aplety geogebry.

Oto przykład dynamicznej transformacji pierścienia dwunastokątnego w dwunastokąt foremny.

Drugi aplet geogebry na stronie
Pierwszy aplet geogebry na stronie

Oto przykład dynamicznej transformacji pierścienia dwunastokątnego w dwunastokąt foremny.