Heurystyki Georga Poly (Heuristics of Gorge Poly – 1962 film)

Film  z 1062 roku przedstawia wykład profesora Georga Poly – matematyka pochodzenia węgierskiego, na Uniwersytecie Stanforda. Polską wersję przygotował Paweł Perekietka – nauczyciel matematyki jednego z liceów w Poznaniu.

Profesor Poly’a stawia problem:  Na ile części rozcina n płaszczyzn przestrzeń 3D  i rozwiązuje go ze studentami. Niemal każde zdanie profesora  w tym wykładzie jest sentencją dydaktyczną lub cenną wskazówką  dla współczesnego nauczyciela matematyki. Niezwykła kultura pedagogiczna i odpowiednia atmosfera, jaką wprowadza profesor na wykładzie może być wzorem do naśladowania.

adres internetowy filmu:

https://drive.google.com/file/d/0B8cipZ6iEpwISF9vd2praEhWeWc/view

Oto kilka cytatów profesora Poly:
W życiu bardzo ważne jest umieć przewidywać   … i to jest też ważne w matematyce.
Odkrywanie zaczyna się zawsze od przypuszczeń.
Im mniej wiemy, tym łatwiej zgadujemy.
Domniemanie może być błędne, to częśc sztuki odkrywania, ale nawet błędna odpowiedż jest pomocna.
Błędna odpowiedź prowadzi do lepszej, ta do jeszcze lepszej aż w końcu dochodzimy do prawdy.
W matematyce to co jest najprostsze, jest najlepsze.”
Nie wolno wierzyć we wszystkie domysły, one są tylko prognozą, więc trzeba je zweryfikować”