Geometria kół (geometry of circles)

Ile istnieje różnych  konstrukcji stycznej do okręgu z punktu poza kołem tego okręgu?  Zobaczmy….

1/ KONSTRUKCJA KLASYCZNA STYCZNEJ DO OKRĘGU (classic construction of the tangent to the circle)

Styczna do okręgu - 1

 

2/ KONSTRUKCJA Z TRÓJKĄTEM RÓWNORAMIENNYM (construction by using isoscales triangle)

Styczna do okręgu - 2

 

3/ KONSTRUKCJA ODKRYTA PRZEZ MOICH UCZNIÓW (1) (Construction discovered by my students)

Styczna do okręgu - 3

 

4/ KONSTRUKCJA ODKRYTA PRZEZ MOICH UCZNIÓW (2) (Construction discovered by my students)

Styczna do okręgu - 4

 

5/ KONSTRUCJA STEINERA BEZ UŻYCIA CYRKLA (Steiners Construction without  using compasses)

Styczna do okręgu - 5

 

Geometria kół pojawia sie w programie matematyki w sposób niemal śladowy. Poza kątami wpisanymi i środkowymi uczeń ma niewielkie możliwości poznania  tej ciekawej dziedziny geometrii. Poniżej zamieszczono kilka przykładów, z którymi warto zapoznać ucznia …  no może tego bardziej lubiącego matematykę.

 

STYCZNA DO DWÓCH OKRĘGÓW (tangent to two circles)

Styczna do dwóch okręgów

ODCINKI PUNKTÓW STYCZNOŚCI DWÓCH OKRĘGÓW (segments of tangents point of two circles)

Odcinki punktów styczności dwóch okręgów

 

Wiele innych problemów związanych z geometrią kół poza opisanymi tu konstrukcjami stycznych można odnaleźć w książce Bronisława Pabicha „Odkrywanie geometrii kół” (znajduje sie tu 57 rozmaitych znanych i nieznanych problemów). Książkę tę można zamówić w sklepie w niniejszym serwisie internetowym.  Każda ksiązka zawiera płytkę CD  z gotowymi konstrukcjami GeoGebry.