Geometria kół

Ile istnieje różnych  konstrukcji stycznej do okręgu z punktu poza kołem tego okręgu?  Zobaczmy….

1/ KONSTRUKCJA KLASYCZNA STYCZNEJ DO OKRĘGU

Styczna do okręgu - 1

 

2/ KONSTRUKCJA Z TRÓJKĄTEM RÓWNORAMIENNYM

Styczna do okręgu - 2

 

3/ KONSRUKCJA ODKRYTA PRZEZ UCZNIÓW (1)

Styczna do okręgu - 3

 

4/ KONSTRUKCJA ODKRYTA PRZEZ UCZNIÓW (2)

Styczna do okręgu - 4

 

5/ KONSTRUCJA STEINERA BEZ UŻYCIA CYRKLA

Styczna do okręgu - 5

 

Geometria kół pojawia sie w programie matematyki w sposób niemal śladowy. Poza kątami wpisanymi i środkowymi uczeń ma niewielkie możliwości poznania  tej ciekawej dziedziny geometrii. Poniżej zamieszczono kilka przykładów, z którymi warto zapoznać ucznia …  no może tego bardziej lubiącego matematykę.

 

STYCZNA DO DWÓCH OKRĘGÓW

Styczna do dwóch okręgów

 

ODCINKI PUNKTÓW STYCZNOŚCI DWÓCH OKRĘGÓW

Odcinki punktów styczności dwóch okręgów

 

Wiele innych problemów związanych z geometrią kół poza opisanymi tu konstrukcjami stycznych można odnaleźć w książce Bronisława Pabicha „Odkrywanie geometrii kół” (znajduje sie tu 57 rozmaitych znanych i nieznanych problemów). Książkę tę można zamówić w sklepie w niniejszym serwisie internetowym.  Każda ksiązka zawiera płytkę CD  z gotowymi konstrukcjami GeoGebry.