Kształcenie wyobraźni 3D

Kształcenie wyobraźni przestrzennej jest zagadnieniem, które traktowane jest  po macoszemu zarówno w programie nauczania matematyki jak i w podręcznikach na wszystkich poziomach wiedzy. Poniższy test ma na celu samodzielne kształcenie ucznia w tym kierunku.

Test 3D