Czy to siatka sześcianu czy innego wielościanu? (Is it a net of cube or another polyhedron?)

Z jedenastu siatek sześcianu najbardziej tkwi nam w umyśle obraz siatki zwanej „krzyżową”. Czy przyszło nam kiedys do głowy, że siatka ta może być siatką innego wielościanu, np. czworościanu? Popatrzmy:

Przychodzą na myśl pytania:

  • Czy to jedyna siatka sześcianu, z której można wygenerować siatkę innego wielościanu?
  • Czy to jedyny wielościan, którego siatkę można wygenerować z tej siatki?