Stellacje 12 ścianu foremnego (stellation of dodecahedron)

Stellacja wielościanu polega na przedłużeniu jego ścian do momentu, aż płaszczyzny, w których zawierały się te ściany ograniczą nowy wielościan. Stellację nazywamy też stożkowaniem. Z definicji tej wynika od razu, że nie da sie stellować sześcianu ani czworościanu, gdyż płaszczyzny sześcianu są równoległe, więc  nigdy się nie przetną, zaś w czworościanie zamykają one ten sam Read more about Stellacje 12 ścianu foremnego (stellation of dodecahedron)[…]