Mechanizmy przegubowe (linkage mechanisms)

UWAGA: W każdym aplecie konstrukcję można pomniejszyć scrollem myszy i przesunąć  scroll+shift. URGENT: In each applet, the structure can be reduced with the mouse scroll and moved with scroll + shift.  Mechanizmy przegubowe to ramiona (zazwyczaj w postaci metalowych prętów) połączone przegubami, względem których mogą się one swobodnie obracać, lub przesuwać. Stosowane są w urządzeniach Read more about Mechanizmy przegubowe (linkage mechanisms)[…]