MASZYNY PROSTE

UWAGA: Jeśli aplet nie mieści się w ramce, możesz go pomniejszyć scrollem myszy i przesunąć nyszą z wciśniętym klawiszem SHIFT

Dźwignia jednostronna

W tej dźwigni jeden z jej końców jest punktem podparcia. Iloczyn odpowiedniego wektora (np F1) przez wektor ramienia siły (r1) jest taki sam dla obu sił.
Czyli:               F1 · r1 = F2 ·r2

Można stąd obliczyć, z jaką siłą można podnieść ciężar F1.

Dźwignia jednostr

Dźwignia dwustronna

Dźwignia dwustronna to pręt zaczepiony w środku jego ciężkości. Na ramionach (lewym i prawym) tego pręta możemy zawieszać ciężarki o tym samym ciężarze. Dysponujemy ośmioma czerwonymi i ośmioma zielonym ciężarkami. Są one umieszczone jedna na drugiej tak, że widoczna jet tylko jedna czerwona i jedna zielona. Ciężarki przenosimy, chwytając myszą za punkt nad ciężarkiem i zaczepiamy je w punktach na dźwigni lub za dolny punkt ciężarka już zawieszonego.

Ćwiczenie polega na zawieszeniu czerwonych ciężarków na prawym ramieniu dźwigni oraz zielonych ciężarków na lewym ramieniu tak, aby dźwignia pozostała w równowadze.

Dźwignia dwustronna

 

Blok stały

Blok stały to odmiana dźwigni dwustronnej, w której promień bloku stanowi jej ramię. Blok stały nie zmniejsza siły z jaką musimy podnieść przedmiot, ale ułatwia jej podniesienie  za pomocą liny.

Blok nieruchomy

Blok ruchomy

Ten blok ułatwia podniesienie ciężaru z siłą dwukrotnie pomniejszoną. Gdyby zastosować jeszcze kilka krążków bloku, wówczas pomniejszylibyśmy silę podnoszenia kilkakrotnie.

Blok ruchomy

Kołowrót

To urządzenie ułatwia podniesienie ciężaru z siłą dwukrotnie pomniejszoną. Gdyby zastosować  jeszcze kilka krążków bloku, wówczas pomniejszylibyśmy silę ciężkości kikakrotnie.

Kołowrót

Równia pochyła

Równia poch