Czworościan foremny – film (tetrahedron)

Czworościan na pozór jest rzadko wykorzystywany na lekcjach matematyki w szkole podstawowej mimo, że jest analogonem trójkąta
w geometrii 3D, o którym uczniowie wiedzą bardzo dużo.  Film ten nie wyczerpuje całego tematu, ale przybliża i uzupełnia wiedzę
o czworościanach, ich własnościach i ukazuje relacje między nimi i innymi znanymi wielościanami.
Zachęcam do obejrzenia filmu. Film trwa 45 minut.