29 września, 2019

KURS GEOGEBRY w MCDN w KRAKOWIE – 12 i 26 luty 2020

Zapraszam Państwa na Kurs GeoGebry,  który odbędzie się w dniach  12 II i 26 II 2020r w MCDN w Krakowie w godzinach popołudniowych (15.00 – 19.00).

Nazwa kursu: „Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu matematyki – poziom podstawowy i średniozaawansowany

Dokładniejsza informacja znajduje się na stronie

https://mcdn.edu.pl/matematyka-z-geogebra-w-krakowie/

Tam Państwo dowiedzą się, jakie są koszty kursu i w jaki sposób się na nie zapisać .

Ze swej strony chciałem bardziej przybliżyć tematykę kursu. Kurs zaczniemy od pliku, który pozwoli nam prowadzić lekcję „krok po kroku” co umożliwia:

  • w każdym momencie lekcji cofnąć się i zaakcentować ważniejsze momenty lekcji,
  • powtórzenie lekcji przez ucznia w domu, jeśli z ważnych powodów nie był na lekcji,
  • nam nauczycielom przyspieszenie toku lekcji i zrealizowanie jej według naszym zamierzeń.

Od 1992 roku jestem gorącym zwolennikiem i propagatorem nauczania matematyki przez jej odkrywanie w programach dynamicznych, w których uczeń:

  • dostrzega to, czego nie zobaczy na tablicy ani kartce papieru (np. niezmienników),
  • rozwiąże zadanie w niemal wszystkich przypadkach,
  • nauczy się poszukiwać heurystyki rozwiązywania trudnych zadań,
  • nauczy się uogólniać problemy i przenosić je np. z wymiaru 2D na 3D,
  • wykształci wyobraźnię przestrzenną,
  • wzmocni swoją kreatywność i bardziej polubi matematykę.

Program dynamiczny GeoGebra pozwala realizować wszystkie powyższe cele dydaktyczne.

Kurs rozpocznę plikiem GeoGebry, który pozwala przeprowadzić lekcję wg. scenariusza opracowanego przez nas. Przyciski sterujące etapami pozwalają zatrzymać się dłużej nad trudniejszymi fragmentami lekcji, cofnąć ją, jeśli uczniowie czegoś nie zrozumieli a w przypadku ucznia, który nie był z ważnych powodów na lekcji można mu ten plik w całości przesłać, by samodzielnie przyswoił wiedzę z tej lekcji.
Potem postawię Państwu problem:  „Ile jest równa suma sześcianów cyfr liczby 135” i jakie konsekwencje ma tak postawiony problem. Rozwiązując go poznacie Państwo wiele narzędzi i poleceń GeoGebry.
Następnie pokażę kilka nieznanych „tricków” programu GG i rozwiążę kilka problemów z planimetrii, algebry i analizy. W drugim dniu kursu będziemy zajmować się stereometrią, której często z braku czasu i przeładowania programu nie realizujemy w pełni. Na koniec Państwa apetyt nasycę ukazując sposoby rozwiązania problemów postawionych przez Was „na życzenie”.
Poznaną wiedzę dostaniecie Państwo w formie małej broszurki. Na kurs można przyjechać z własnym notebookiem z zainstalowaną GeoGebrą w wersji 5.0. Wskazane jest też posiadanie pendrives, by zapisać sobie dla własnego użytku pliki tworzone w trakcie kursu.

dr Bronisław Pabich